Kontakt Contact
Tajništvo kongresa / Congress secretariat

Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za kirurgiju / Clinical Hospital Center Rijeka, Surgery Clinic
Krešimirova 42, HR- 51 000 Rijeka, Hrvatska / Croatia
T +385 (0)51 658 665
@ crosocvascs@gmail.com
W www.hdvk.org

Tehnička organizacija / Technical organization

Prijave za sudjelovanje, rezervacija smještaja, plaćanje kotizacija i smještaja, informacije za izlagače, oglašivače i sponzore, tehnička organizacija / Applications for participation, reservation of accommodation, payment of registration fees and accommodation, information for exhibitors, advertisers and sponsors, technical organization:

Kongresna agencija / Congress agency

VIVID ORIGINAL d.o.o.
Vjekoslava Heinzela 4, HR-1000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Poslovnica / Office: Maksimirska cesta 112A, HR-1000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Kontakt / Contact: Goran Grbić
M +385 98 1706 028
@ goran.grbic@vivid-original.com
W vascularsurgerycroatia.com
W www.vivid-original.com

Days
Hours
Minutes
Seconds