Opće informacije General Information
Službeni jezici / Official languages

Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski. Simultano prevođenje neće biti osigurano. / Official languages are Croatian and English. Simultaneous translation will not be provided.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju / Certificate of attendance

Sudjelovanje na Kongresu bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara). Potvrde o sudjelovanju u pdf. formatu će biti poslane na e-mail adrese svim registriranim sudionicima nakon Kongresa. / A Certificate of attendance in pdf. format will be sent to the e-mail addresses of all registered participants after the Congress.

Službene oznake / Official badges

Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene kongresne oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi cijelo vrijeme trajanja Kongresa. / All registered participants with paid registration fee will receive official congress badges (ID cards) which they are obliged to wear for the entire duration of the Congress.

Pismo poziva / Letter of invitation

Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Kongresu, potrebnog za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca, molimo uputiti zahtjev osobi za kontakt Kongresne agencije: / Organizing Committee will issue the Letter of Invitation upon request, to be used for visa application and for your employer. Please send your request to the Congress agency, contact:
Goran Grbić, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com

Kongresna izložba / Congress Exhibition

Za vrijeme trajanja Kongresa organizirat će se izložba medicinske opreme i proizvoda. Za sve informacije te cijene sudjelovanja na izložbi i oglašavanja u Konačnom programu i Knjizi sažetaka, molimo kontaktirati kongresnu agenciju Vivid Original d.o.o., kontakt: / During the Congress, an exhibition of medical equipment and products will be organized in the congress area. Companies interested in advertising thei products in the congress exhibition and in the congress material, Final Program and Book of Abstracts, should contact the Congress agency Vivid Original Ltd., contact:
Goran Grbić, mob. 098 1706 028, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com

Važniji datumi i rokovi / Important dates and deadlines

Rok za slanje sažetaka: / Abstract submission deadline:                   15. rujna 2023. / 15 September 2023

Rok za prihvaćanje sažetaka: / Abstract acceptance deadline:         1. listopada 2023. / 1 October 2023

Rok za nižu kotizaciju: / Lower registration fee deadline:                   2. listopada 2023. / 2 October 2023

Days
Hours
Minutes
Seconds